Kvinnliga barnamord och feticide

Translated from the Original by Lars-Gunnar Svärd. Petition för att stoppa folkmordet på kvinnor i Indien. Under tre generationer har ca 50 millioner kvinnor systematiskt rensats ut ur Indiens befolkning, bara för att de var kvinnor. Detta är ett av de värsta folkmord i mänsklighetens historia. Detta folkmord sker i tystnad och pågår idag. Tarabella-rapporten antogs med 441 r ster f r och 205 emot medan Panzeri-rapporten antogs med 390 r ster f r och 151 emot. ven om rapporterna inte kommer att f direkta juridiska konsekvenser, d det r r sig om icke-bindande rapporter, kommer de att kunna anv ndas som underlag f r opinionsbildning och p tryckningar f r kommande lagf rslag. Infanticide (eller spädbarnsmord) är avsiktligt dödande av spädbarn.. Föräldraledighetsdödande forskare har funnit att mödrar är mycket mer benägna än fäder att vara förövarna av neonaticide och något mer benägna att begå barnmord i allmänhet.. Antropologen Laila Williamson konstaterar att 'Infanticide har praktiserats på varje kontinent och av människor på alla nivåer av ...

Barnamord - Infanticide - qwe.wiki