Gov jobb

Find a job in Idaho and learn about employee rights and laws. Find student job opportunities with the government. You may qualify for an internship or an entry-level position. Veterans. If you've served in the military and want to find a federal job, check out FedsHireVets.gov. It has information on: Veterans' preference. Special hiring authorities Careers within the State of North Carolina include public safety, education, transportation, and health care. State employees located in each one of the 100 counties in North Carolina. We also have listings for jobs in the local school system, and jobs in the private sector that are in our Employment Security database. USAJOBS is the Federal Government's official one-stop source for Federal jobs and employment information. New Streamlined State Job Application. The Commonwealth of Virginia has launched a new, streamlined state job application. Enhancements have been made to allow you to submit a resume and minimal personal information, in lieu of a full state application to be considered for a position. You may also apply using a mobile device. But the Monrovia couple said one aspect of their calculation became easier after Gov. Gavin Newsom signed a bill Thursday giving millions of California workers at smaller businesses job ...

Automatiseringen - MP, KD (och V)

2018.07.24 18:35 driverdone Automatiseringen - MP, KD (och V)

Som uppföljning på denna tråd där några framförde önskemålet att jag skulle återkomma med övriga partiers åsikter kommer här nu åsikter från MP och KD som också, i alla fall till viss del, svarat på min fråga. Men först till en rättning till förra tråden, jag hade missat att kolla upp vad V hade för åsikt i frågan. Som tur var krävdes inget mejl till dem, utan man fick resultat likt denna sida när man sökte på deras hemsida. Så där har vi ju i alla fall ganska tydligt vad man tänker, även om detaljnivån kanske inte är extrem (var väl inte direkt oväntade åsikter heller).
KD
Som jag nämnde i förra tråden så hade jag redan då fått svar ifrån KD, men jag tyckte det kändes lite väl kort så jag hade dragit iväg ett svarsmejl. Har fortfarande inte fått svar på detta, men det har gått så pass lång tid nu att jag tänker att det inte kommer hända så tänkte att jag skriver vad de sagt:
Jag (Samma initialfråga som ställt till alla partier jag kontaktade):
Hej!
Jag jobbar som mjukvaruingenjör och en del av mitt arbete går ut på att automatisera och effektivisera diverse olika processer. I det arbetet ser jag många arbetsuppgifter som inom överskådlig framtid kommer att kunna göras snabbare och bättre av program istället för av människor. Det görs redan idag på vissa av de arbetsplatser jag arbetar på (är konsult).
Det handlar inte om triviala uppgifter utan kan vara t.ex. serverhantering eller underhåll av databaser och liknande system. Uppgifter som det funnits/finns detikerade arbetslag till att göra kan tas över av utvecklaren själv som bygger applikationen.
Detta är inte enda exemplet, t.ex. på Scania i Oskarshamn så har man automatiserat en stor del av processen för att konstruera hytter till sina lastbilar så man räknar med att samma antal arbetare ska kunna producera dubbelt så många hytter.
Till en början kan ju detta låta som enbart positivt, men om det skulle finnas en övre gräns på efterfrågan så blir ju det enda sättet att öka effektiviteten att börja skära ner på antalet arbetare.
I längden låter inte detta som en hållbar utveckling med den nuvarande samhällsformen. Så min fråga är vad ni har tänkt göra åt saken? Skattesänkningar åt de som jobbar kommer inte gynna de som blir ersatta. Man kan inte heller hitta på mer och mer komplexa arbetsuppgifter åt alla som blir ersatta.
Jag sökte på er hemsida och kunde inte hitta svaret på denna fråga.
KDs representant:
Bäste <>
Stort tack för ditt mejl.
Anpassningsförmågan till den strukturomvandlingen som nu sker och som kommer fortgå under en lång tid, är avgörande för utvecklingen av svensk ekonomi. Under det kommande decenniet kommer automatisering och digitalisering leda vägen för strukturomvandlingar i ekonomin. Hur väl arbetskraften och övriga resurser klarar att ställa om och anpassa sig till en sådan utveckling kommer att vara avgörande, både för svenskt välstånd och för hur vårt samhälle kan hålla ihop.
I detta behövs dels insatser riktade mot befintlig arbetskraft där vi i vår budget bygger ut yrkesvuxutbildningen för att de som vill eller måste skola om sig ska kunna göra det. Men det krävs också riktade satsningar mot skola och unviersitet. För detta har vi en rad förslag för att förbättra skolan då högre utbildning kommer bli allt mer viktigt på sikt.
Läs gärna mer om vår utbildningspolitik här: https://kristdemokraterna.se/skola-och-utbildning/ Och mer om vårt yrkesvuxförslag här: https://kristdemokraterna.se/wp-content/uploads/2016/11/Budgetmotion-2018.pdf (sid 58)
Vänliga hälsningar Kristdemokraterna
Jag:
Hej igen,
Tack för svar.
Så alltså inga planer för de människor som oundvikligen kommer bli överflödiga på arbetsmarknaden, bara planer för att minimera det antalet? Anser ni det vara för långsiktigt att planera för eller är ni skeptiska till att det verkligen kommer ske?
...
Spontana reaktionen är ju att det kändes ganska likt Liberalerna i deras syn i frågan, men det är väl kanske inte jätteotippat iom att de är båda allianspartier. Hade ju varit roligt med lite mer diskussion och förklaringar.
MP
Jag:
Hej!
Jag jobbar som mjukvaruingenjör och en del av mitt arbete går ut på att automatisera och effektivisera diverse olika processer. I det arbetet ser jag många arbetsuppgifter som inom överskådlig framtid kommer att kunna göras snabbare och bättre av program istället för av människor. Det görs redan idag på vissa av de arbetsplatser jag arbetar på (är konsult).
Det handlar inte om triviala uppgifter utan kan vara t.ex. serverhantering eller underhåll av databaser och liknande system. Uppgifter som det funnits/finns detikerade arbetslag till att göra kan tas över av utvecklaren själv som bygger applikationen.
Detta är inte enda exemplet, t.ex. på Scania i Oskarshamn så har man automatiserat en stor del av processen för att konstruera hytter till sina lastbilar så man räknar med att samma antal arbetare ska kunna producera dubbelt så många hytter.
Till en början kan ju detta låta som enbart positivt, men om det skulle finnas en övre gräns på efterfrågan så blir ju det enda sättet att öka effektiviteten att börja skära ner på antalet arbetare.
I längden låter inte detta som en hållbar utveckling med den nuvarande samhällsformen. Så min fråga är vad ni har tänkt göra åt saken? Skattesänkningar åt de som jobbar kommer inte gynna de som blir ersatta. Man kan inte heller hitta på mer och mer komplexa arbetsuppgifter åt alla som blir ersatta.
Jag sökte på er hemsida och kunde inte hitta svaret på denna fråga.
MPs representant:
Hej <>!
Tack för ditt mejl!
Vad gäller människor som till följd av automatisering av alltfler tjänster riskerar att förlora sina jobb resonerar vi som följande: Inget förbud mot automatisering eller robotisering är på ingång, och hittills har det inte funnits någon forskning som visar på att ett sådant behövs. Följande citat kommer från statens offentliga utredning 2016:72 "entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet": "(...)Flera forskare finner helt enkelt blygsamma eller inga negativa sysselsättningseffekter av den automatisering, digitalisering och robotisering som hittills ägt rum (Graetz and Michaels 2015, Gregory m.fl. 2015).20 I stället hävdar t.ex. Nordhaus (2015) att arbetstillfällena inte kommer att bli färre, men annorlunda. Det innebär omstruktureringsproblem, kostnader och ekonomisk-politiska utmaningar.
Sammantaget kan konstateras att den nya teknikens effekter på arbetskraftsefterfrågan bör tas på största allvar och kommer sannolikt innebära omvälvande förändringar. I dagsläget är det emellertid svårt att slå fast att fler arbeten kommer att försvinna än vad som skapas. Än mer avlägset ter sig en framtida massarbetslöshet p.g.a. dessa tekniska framsteg. "
Enligt detta är det alltså möjligt, till och med troligt, att framtidens jobb inte kommer att vara desamma som de jobb vi har idag och att många arbetstillfällen som finns nu automatiseras bort, men ersätts av nya. Att mängden arbetstillfällen skulle minska finns det inga större belägg för i den samlade forskningen.
Hoppas det var svar på frågan!
Allt gott!
Vänliga hälsningar Miljöpartiet de gröna
Jag:
Hej!
Förbud mot automatisering eller robotisering ger jag själv inte mycket för då jag inte tror man kommer kunna konkurrera alls utan det.
Jag vet dock inte om jag anser att ni har rätt i påståendet att "mängden arbetstillfällen skulle minska finns det inga större belägg för i den samlade forskningen". Här är ett urval av rapporter och artiklar som hävdar motsatsen:
Frey and Osborne (2013)
Human + machine: A new era of automation in manufacturing
54% of EU jobs at risk of computerisation
The future of jobs at risk of automation (2016) (fokuserad på sydostasien)
Artificial Intelligence, Automation, and the Economy (Obama administration) (fokuserad på USA)
A mighty contest (the Economist)
Det finns också data som visar att uppgifter man inte trodde var möjliga att automatisera tidigare faktiskt kan automatiseras:
Andrew McAfee and Erik Brynjolfsson (2014)
4 Reasons Why Technological Unemployment Might Really Be Different This Time
Med det menar jag att även om Sverige enligt en av de ovanstående rapporter har lägst mängd enkelt automatiserbara jobb inom EU (46%) så tycker jag inte man ska sitta säkert. Om man skulle dela in jobb i kategorier efter hur svåra de är att automatisera, så menar jag också att om man "löser" ett jobb inom en kategori så är det bara en tidsfråga innan alla jobben i den kategorin är automatiserad. Likt hur det fungerar med algoritmer inom datalogin (dvs löser en algoritm ett problem i en problemklass kan man enkelt modifiera den så den löser andra problem inom klassen).
Jag måste också säga att jag blev rätt förvånad över ert svar, jag såg intervjun med Isabella Lövin på SVTs Opinion live och hon uttryckte sig positivt till att korta ner arbetstiden, vilket är något som presenterats som förslag för att mildra effekten av bl.a. Larry Page (Google) [Inser här att det är lite otydligt skrivet, jag menar alltså mildra effekten av automatiseringen, inte effekten av bl.a. Larry Page ;)]. Detta var alltså inte Miljöpartiets officiella ståndpunkt i frågan utan bara Isabellas egna åsikt? Det enda jag kunde hitta som nämner detta på er hemsida var en artikel under Västergötland. Eller ni kanske bara förespråkar denna förändring helt utan koppling till automatiseringen?
MPs representant:
Hej igen <>!
Vi tar till oss av dina synpunkter.
Miljöpartiet är annars positiva till att sänka normalarbetstiden och införa mer flexibel arbetstid. Framför allt gäller det inom välfärdsyrken. Eftersom vi generellt lever längre kommer vi också att behöva arbeta längre om vi ska kunna ha ett hållbart pensionssystem. Utan en höjd pensionsålder kommer finansieringen av pensionssystemet inte att fungera, och de som går i pension i framtiden kommer inte att ha en rimlig pension. Samtidigt ser vi att det trots längre livslängd är väldigt olika hur länge människor orkar jobba - i tyngre yrken kan man vara väldigt sliten i kroppen och redo för pension redan tidigare. När vi höjer pensionsåldern är det därför viktigt att vi samtidigt skapar en mer flexibel arbetsmarknad där människor har större rätt att styra över sin tid.
Allt gott!
...
Allt som allt så var det ju trevligt att få lite källor citerade till varför de tycker som de gör, men i övrigt så känns det som deras åsikter är väldigt lika KD och Liberalernas i denna fråga. Att de skulle ta till mig sina synpunkter känns ju lite copy paste, och att höja pensionsåldern vet jag inte riktigt varför man tar upp - känns ju som det skulle ha effekten att höja arbetslösenheten ännu mer. Kanske är för att man vill kunna hålla kvar folk i jobbet tills det är helt automatiserat och man inte behöver lära upp någon ny till ett jobb som ändå kommer försvinna om ett par år? Jag bara spekulerar.
De partier som ännu inte svarat på mejl jag skickat, och jag börjar ju tvivla på att de kommer göra det, är alltså M, S, SD och C.
Mina egna tankar är ju att V i alla fall är på rätt håll med att sänka arbetstiden, jag vet dock inte om 6 timmar är att ta i för mycket på en gång. Men en sänkning i arbetstid skulle ju i varje fall göra arbetskraften dyrare, förutsatt samma lön, vilket också bör påskynda själva automatiseringsprocessen, då det blir mer lönsamt för företagen att ersätta den anställde. Sen är det ju självfallet viktigt att inte alla intäkter går till de få som äger "robotarna" allt eftersom personer försvinner från arbetsmarknaden. Bill Gates har ju föreslagit en skatt på robotarnas arbete, men det känns som det kan hämma utvecklingen om man tar bort incentiv till automatisering.
Det är dock inte helt självklart, det vore ju ett bakslag om företag istället för att automatisera hade valt att flytta till länder med billigare arbetskraft. Det är ju alltså helt klart någon balansgång som behöver gås här. En känsla jag får är att det vore skönt om partier inte behövde "slagordsförslag" likt "vi ska ha 6 timmars arbetsdag!" utan att det gick att uttrycka sig lite mer varsamt som att man "vi vill justera ned arbetstiden som ett svar på automatiseringen". Nu kommer det ju i princip ses som ett misslyckande om man "bara" skulle sänka arbetstiden till 7 timmar. Men jag antar att man inte blir vald på sånt.
Vad tycker ni om de här, kanske inte helt oväntade, svaren?
submitted by driverdone to svenskpolitik [link] [comments]


2018.04.12 20:33 83421177 [Semleges "Politika"] Silány minőségű élelmiszert szállítanak a multik Kelet-Európába?

Csak pár kommenttel kezdődött, de egyre jobban érdekel a "silány élelmiszerrel tömik a multik a magyarokat" kérdése. Úgy gondoltam, jó lenne egy "Semleges Politika"-hoz hasonló poszt erről.
Az én véleményem az, hogy egyrészt a politika ezt kb. fegyverként használja és olyankor azért bőven módosul az eredeti üzenet:
óriási minőségbeli különbség van a multik által Nyugat-Európában forgalmazott élelmiszerek és a kelet-közép-európaiak között 888
Visszautasítjuk, hogy a magyar és a közép-kelet-európai vásárlók egyfajta élelmiszer-diszkrimináció áldozatai legyenek 888
Rendkívüli kormányfői csúcstalálkozón foglalkozik majd a négy visegrádi ország azzal a problémával, hogy a multinacionális cégek rosszabb minőségű termékeket forgalmaznak a térségben, mint tőlünk nyugatabbra 888
Előfordul, hogy a külföldi élelmiszergyártók spórolnak a magyar fogyasztókon. A nyugaton forgalmazottnál alacsonyabb minőségű és olcsóbb összetevőkkel dolgoznak Magyar Idők
A magyar kormány jogi lépéseket vár az élelmiszer-minőségi eltérést eredményező gyakorlat megváltoztatása érdekében az EU-tól Hirado.hu
A magyar kormány szerint azonban a jelenség jogszerű ugyan, de mindenképpen tisztességtelen a magyar vásárlókkal szemben. Az EU-nak jogi lépéseket kellene tennie azért, hogy ugyanazt a terméket ugyanolyan minőségben lehessen megvenni Ausztriában, Németországban vagy Magyarországon Origo
És ezek azért jórészt ferdítve adják elő a valódi Nébih jelentést (Itt )
Aztán maga a jelentés is kérdőjeles a számomra, mert mi értelme pl. a Magyarországon, magyar gyártó által, magyar termékekből előállított sört összevetni a külföldön előállított sörrel, majd azt mondani, hogy ez a magyar sör szarabb (kevesebb alkohol és extrakttartalom) és tisztességtelen multik.
Vagy mi értelme pl. különböző megnevezésű termékeket összehasonlítani, mert azonos multihoz tartoznak és "Magyarországon ez érhető el"?
Aztán ott van az is, hogy milyen termékkört vizsgálnak az ilyen tanulmányok és miért pont azokat a termékeket?
Emellett a trashfood dolgot pl. én szívügyemnek tartom. Hiszem, hogy szar kaját az ember nem azért eszik, mert egészségesen szeretne élni (utalok itt a gyorskajákra, cukros üdítőkre), hanem mert szereti a túl sós zsíros étel ízét, a buborékos savanyú édes fekete lötty ízét. Pontosan ezért, nem is tudom miért értékelnek valamit rosszabbnak pl. azért mert "több benne a cukor" vagy más országban meg ellentétesen azt értékelik szarnak, ha "nincs benne cukor, ez glükózszörpből készül"
Aztán vannak a különböző fajta eltérések (összetételbeli, érzékszervi) amik még tovább vihetik a kérdést, bár kifejezetten például az érzékszervi bírálókban nem gondolom, hogy csalódnánk. Aztán megannyi más magyarázata is lehet a különböző eltéréseknek is (gyártás és szállítás helye, helyi igények, alapanyagok, helyi jogszabályok, stb.) meg egyébként is milyen jelentés az, amelyik úgy összegez, hogy "a színe sötétebb". Ez most jobb? Ez most rosszabb? Hol az óriási minőségbeli különbség?
És megelőzve a fölösleges vitákat: Nem gondolom, hogy ne létezne a Magyarországba behozott silány minőség. De abban sem kételkedem, hogy közel azonos arányban találunk jobb termékeket is lsd. például a Nébih-es jelentést.
Ki milyen hivatalos jelentésekről tud a környező országokból? Ki mit gondol a magyarról? Ki mit gondol az egész "kelet európába szállítják a silány minőséget a multik" dologról?
submitted by 83421177 to hungary [link] [comments]


2010.08.15 11:35 spdyvkng Vikings' sick leave better than Americans'

According to U.S. Department of Labor Americans have only unpaid sick leave days.
According to an unpublished manuscript (Norwegian newspaper) by law professor and worker's rights expert Henning Jakhelln, vikings in the 10th century had full pay for 5 days when sick or injured, according to the Gulating law (The Earliest Norwegian Laws: Being the Gulathing Law and the Frostathing Law, Google Books scan of a 1937 book on this subject, article 70 covering this is on page 85, which is not available for preview...)
The article continues stating that from the 12th century, rich employers had to extend that benefit for half a month.
Overtime pay for sailors where ratified in law in the 15th century.
Free health care for those injured at sea by enemies or pirates were enacted in 1561.
All in Norway/Denmark.
So, it is time for you to demand something of your politicians.
submitted by spdyvkng to WTF [link] [comments]


VISION GOVERNMENT JOB - YouTube september month govt jobs 2020 latest government jobs ... NEW GOV. JOBS & INTERNSHIP - YouTube YouTube Jobs Gov job - YouTube Government jobs karnataka government job karnataka 2020 ...

Jobs The Official Website of the State of Idaho

 1. VISION GOVERNMENT JOB - YouTube
 2. september month govt jobs 2020 latest government jobs ...
 3. NEW GOV. JOBS & INTERNSHIP - YouTube
 4. YouTube Jobs
 5. Gov job - YouTube
 6. Government jobs karnataka government job karnataka 2020 ...
 7. Government Jobs in Pakistan 2020 Today Govt jobs 2020 ...
 8. Latest Gov Job UPPCL ARO Sept 2020 - YouTube
 9. 14 September Top 5 Government Jobs 2020 Latest Gov Job ...
 10. government job 2020, west bengal new job, new job ...

New 2020 jobs in pakistan https://pakmazdoori.com/national-university-of-technology-islamabad- nutech-new-jobs-2020/ Official Notification: https://www.upenergy.in/site/writereaddata/siteContent/202008141901347688806_VSA_140820.pdf Online Apply link: https://cdn.digialm.com... Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. State and central government jobs for all candidates. In this channel you get jobs related to 4th pass karnataka government job, 9th pass karnataka governmen... नमस्कार विद्यार्थीमित्रांनो , आम्ही एक अतिशय महत्वाकांक्षी ... The various organizations has been released various latest notifications for the recruitment of Specialist Grade 3 Assistant Professor, Assistant Director, A... Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Notification link - https://drive.google.com/file/d/1sssq7OZJjpGnizuMDLcgjDZzaYlyKC1s/view?usp=drivesdk #west_bengal_goverment_jobs#banglar_chhatrabas #west_... september month govt jobs 2020 latest government jobs 2020 🌍join our telegram channel: Gov. Job News https://t.me/govjobnews584 🔴New all job vacancy PLAYLI... Google jobs At YouTube, a Google company, we don’t just accept difference—we celebrate it, we support it, and we thrive on it for the benefit of our employees, our products, and our community.